შპს „პოჟმასტერი“ ახორციელებს ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების სისტემის მონტაჟს