პოჟმასტერი

შპს „პოჟმასტერი“ დაარსდა 2018 წელს. მისი უმთავრესი მიზანია უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. იგი ახორციელებს ცეცხლმაქრებისა და სახანძრო ინვენტარის შემოტანა-გაყიდვას.

„პოჟმასტერი“- ის ადგილია,სადაც ხარისხი ფასზე მაღალია.

ფოტო გალერეა